VV - opatření obecné povahy - změny kůrovec
VV obecné opatření _Priloha c. 1 (1)