Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   14. 9.2021 od 18.00 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva o zřízení VB č.IV-12-0016255/VB/001 ( p.č. 910)
  5. Rozpočtově opatření 2/21
  6. Nahlášení pojistné události   – pád stromu – průběh
  7. Veřejnoprávní smlouva s městem Rokycany – přestupky
  8. Kanalizace
  9. Diskuze

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová