Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy      
  IČ: 00573850        
             
  Rozpočtové opatření č. 2/2021 k provedení změny v rozpočtu na rok 2021      
             
  Výdajová část        
  paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)  
  3723 6122 Štěpkovač, velkokapacitní kontejnér a kompostéry 131 000,00      
  Celkem     131 000,00   0,00    
             
      více výdajů o  131 000,00    
             
  Vyhotovila Veronika Dolejšová dne 7. 9. 2021.   
             
  Ve Smědčicích dne        
        Jana Šrédlová     
        starostka obce