Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů jmenuji do okrskové volební komise v obci Smědčice tyto členy:

p. Petra Hece, bytem Smědčice 73, 338 24

p. Petra Suchého, bytem Smědčice 55, 338 24

p. Janu Šrédlovou, bytem Smědčice 17, 338 24

První zasedání okrskové volební komise

Na základě § 16 písm. d zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů svolávám první zasedání okrskové volební komise dne 1.5. 2014 v 19.30 hod. v úřadovně OÚ

Smědčice 28.4.2014

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument