V letošním roce probíhá úprava budovy bývalého krámu. V budoucnu by měla sloužit jako místo určené pro častější setkávání všech věkových skupin, obyvatel Smědčic a okolí. Činností, které budeme moci v tomto prostoru provozovat, je bezpočet (společenské akce, divadlo, koncerty, sportovní hry, semináře, tvůrčí dílny, promítání… setkávání). Vše bude záviset na aktivitě, fantazii a schopnostech nás všech – obyvatel Smědčic.

Proto už dnes přicházím s nabídkou zapojit se do akce Pojmenuj náš Obecní dům. Nejedná se o soutěž, nýbrž o sběr nápadů.

Kritéria výzvy:

– budoucí název budovy bývalého krámu se bude skládat ze dvou částí:

Obecní dům  + jednoslovný název, který bude nejpřesněji vystihovat jeho funkci a využití

– pokuste se vymyslet jednoslovný název a připište alespoň jeden důvod, proč jste jej zvolili – návrhy posílejte na e-mail sosna16@seznam.cz nebo doručte do poštovní schránky u obecního úřadu do 28.2.2013

– tato akce je věkově neomezená, proto předpokládám i účast našich dětí

– návrh může, avšak nemusí být podepsán

Následovat bude hlasování pomocí lístků, které vám doručíme do schránky. Děkuji předem za váš čas, energii a fantazii. V. Sosna