V loňském roce se podařilo v blízkosti hřiště zrealizovat stavbu „Indiánské vesnice“ – což je prostor určený pro naše nejmenší.

Začátkem února letošního roku byly započnuty práce na úpravě bývalého krámu. Cílem je vytvořit účelnější a využitelnější prostor pro společenské, kulturní a sportovní akce pro všechny věkové skupiny. Součástí úprav je propojení budovy krámu s budovou OÚ a hospody. Dále proběhne výměna zbytku oken, střešní krytiny a zateplení pláště budovy. Na tyto úpravy se pokusíme získat dotaci z programu „Zelená úspora“ a „Program stabilizace a obnovy venkova “.

Na vnitřní úpravě se takřka bez výjimky podílí odborníci a řemeslníci ze Smědčic.

V. Sosna a P. Turek