Informace

Mateřský klub pro rodiče a děti do 4 let

Mateřský klub

V Obecním domě ve Smědčicích se koná pravidelně mateřský klub pro rodiče a děti do 4 let a jejich mladší sourozence.

Každé úterý od 9 do 11 hodin.

(někdo přichází později nebo odchází dříve, dle potřeby)

Program:

Smyslem je společné učení a poznávání.

Dle chuti a situace zpíváme, běháme, tvoříme,vymýšlíme příběhy.

Na místě máme vždy nějaké hračky, skládačky, předměty pro společné hraní, které nosíme z domova.

Jste-li ze Smědčic či blízkého okolí a máte chuť dorazit, jste vítáni

( svůj zájem dejte vědět vždy nejpozději do pondělního večera 18 hod. )

Kontaktní osoba:

Bára Šťastná, Smědčice 126 email: barki@centrum.cz

tel. 776582302

 

 

 

Zasedání 25.2.2020 zrušeno

Z důvodu nemoci je zítřejší zasedání zastupitelstva obce zrušeno, úřední hodiny OÚ omezeny nebudou.

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce 25. 2. 2020

Zasedání zastupitelů obce se uskuteční v úterý 25. 2. 2020 od 18.30 hodin v Obecním domě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost
 5. Povolení stanovat v oblasti Spáleného mlýna
 6. Zadání výběrového řízení – aktualizace projektu na zásobování vodou 
 7. Udělení plné moci, schválení smlouvy o zápůjčce pozemků k vybudování komunikace
 8. Projednání podnětu občana – spádovost obce 
 9. Výsledek kontroly MV
 10. Žádost o příspěvek – Svaz ochránců přírody
 11. Smlouva o účetnictvi
 12. Diskuse

Ve Smědčicích 17. 2. 2020

Návrh střednědobého výhledu obce Smědčice 2021-2023

Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2021-2023

 

Návrh střednědobého výhledu obce Smědčice 2021-2023 ( v tis.)
sestaven na základě § 3 zákona č.250/2000 Sb.    
         
  2021 2022 2023    
           
Příjmy          
Daňové příjmy 2900 2900 2900    
Nedaňové příjmy 100 100 100    
Kapitálové příjmy 0 0 0    
Přijaté dotace 500 500 500    
Celkem 3500 3500 3500    
           
Výdaje          
Běžné výdaje 4500 3800 3800    
Kapitálové výdaje 0 0 0    
Celkem 4500 3800 3800    
           
Financování -100 -30 -30    
           
           
Přebytek/schodek rozpočtu 100 30 30    
           
           
           
Vyvěšeno na ÚD  el.ÚD            
           
Sejmuto z ÚD          
Jana Šrédlová          
starostka obce          

Záměr obce Smědčice pronajmout od 1. 5. 2020 malé pohostinství

Oznámení obce Smědčice o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr PRONAJMOUT OD 1. 5. 2020 MALÉ POHOSTINSTVÍ,

část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice,

zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

prostory:

pohostinství (39,5 m²) a kuchyňku (6,5 m²) vč. vnitřního vybavení,

sklad (16 m²)letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin,

popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 15. 4. 2020.

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných

stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování, o výši nájemného a o době nájmu.

Prohlídka nabízených prostor vždy v úterý od 17 do 19 hod. nebo v otevírací době pohostinství. Jiný termín po dohodě na tel. čísle 724 181 354

UPOZORNĚNÍ: Energie bude hradit nájemce, vytápění přímotopy a krbovými kamny, nájem 1,- Kč měsíčně

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 Jana Šrédlová – starostka obce

 

záměr pronajmout pohostinství mapa [.pdf, 243 KB]

Záměr obce vypůjčit nemovitost

Záměr mapa komunikace

Záměr vypůjčit nemovitost za účelem vybudování komunikace

 

 

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail:podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

 

 Výpůjčka nemovitosti

 

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit   nemovitý majetek ve vlastnictví obce

 

V souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr vypůjčit (za účelem vybudování komunikace ) tyto pozemky: parc.rc. p. č. 515/7 (orná půda), pozemku parc. p. č. 515/8 (orná půda), pozemku parc. p. č. 513/4 (orná půda) pozemku parc. p. č. 513/7 (zahrada) pozemku a parc. p. č. 510/4 (ostatní plocha), pozemku parc. p. č. 510/2 (ostatní plocha), pozemku parc. p. č. 515/52 (orná půda) a pozemku parc. p. č. 510/1(ostatní plocha), vše v k.ú. a obci Smědčice.ve vlastnictví obce Smědčice, zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

 

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do  17. 2. 2020 (datum doručení, ne podání na poště).

 

UPOZORNĚNÍ:

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Ve Smědčicích   1.2.2020

 

                                                               Jana Šrédlová – starostka obce

 

Rozpočtové opatření 3 – 2019

RO 3-2019 [.xlsx, 10 KB]

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy
IČ: 00576850

 

Rozpočtové opatření č. 3/2019 k provedení změny v rozpočtu na rok 2019

 

Paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)
  1111 navýšení položky DFO 200 000,00  
  1112 snížení položky DFO   -50 000,00
  1122 navýšení položky DPO 2 000,00  
  4222 dotace PK 300 000,00  
3726 5169 svoz bio 5 000,00  
3769 2212 poplatek CÚ 1 000,00  
6310 2141 výnos CP 200 000,00  
Celkem     708 000,00 -50 000,00

 

Ve Smědčicích dne 28.12.2019

Jana Šrédlová
starostka obce