Informace

Oslava 777 let první písemné zmínky o Smědčicích zrušena

Vážení spoluobčané,

vzhledem k pandemické situaci a předpovědi nevlídného počasí je oslava 777 let obce zrušena (všetně mše).

Oslava se uskuteční v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

VV- Změna stavby před jejím dokončením – lokalita RD ve Smědčicích SO 101 – KOMUNIKACE

VV změna stavby před dokončením – – Lokalita RD SO 101 [.pdf, 1,15 MB]

ČEZ – žádost o odstranění stromoví

ČEZ odstanění větví [.pdf, 74 KB]

Oznámení o zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 se koná v úterý 22. 9. 2020 od 19.00 hodin

v Obecním domě

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení Vybrané firmy na realizaci chodníku, smlouva o dílo s vybranou firmou
  5. Stavby na pozemcích p. č. 665/1-7 k. ú. Smědčice
  6. Stavba RD na pozemku p. č. 433/61 k. ú. Smědčice
  7. Schválení firmy na zadání žádosti o dotaci na realizaci vodovodu + smlouva příkazní
  8. Diskuse

Ve Smědčicích 15. 9. 2020

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne 15. 9. 2020

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů

Obecní Úřad Smědčice, Smědčice 32, Břasy I, 338 24

Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů v obci Smědčice

Na základě § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 27 zákona o volbách do zastupitelstev krajů zveřejňuji informaci o době a místě konání voleb.

Volby se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, v Obecním domě (Smědčice 32).

 

Ve Smědčicích dne 9. 9. 2020                        Jana Šrédlová, starostka

 

 

Info o konání voleb do zastupitelstev krajů 2020 [.pdf, 194 KB]

Doprava – IDPK nejčastější dotazy, studenti, drobné změny v jízdních řádech

Doprava – Cestujeme_v_IDPK_Studenti

Doprava – Odpovedi na nejcastejsi dotazy IDPK

JŘ poslední změny Radnice – Plzeň

JŘ poslední změny Volduchy – Plzeň

Výzva – vlastník stavby nové lávky – vodní tok Klabava, ř.km 1.250

Výzva – lávka přes vodní tok Klabava v ř.km 1.250