Informace

Záměr obce Smědčice dát do výpůjčky prostory bývalé hospody

Záměr obce – vypůjčka bývalé hospody [.pdf, 290 kB]

 

Obec Smědčice

Smědčice 32, 338 24 p. Břasy

e-mail: podatelna@smedcice.cz

DS: ceway9p

 

 Výpůjčka bývalé hospody Smědčice

 

Oznámení obce Smědčice o záměru obce vypůjčit nemovitý majetek ve vlastnictví obce

V souladu s ust. § 39 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje obec Smědčice svůj záměr vypůjčit (za účelem setkávání místních obyvatel) cca od 16. prosince 2020 bývalé místní malé pohostinství část nemovitosti – budovy Smědčice 32, ve vlastnictví obce Smědčice

zapsané na listě vlastnickém č. 1001 pro KÚ Smědčice

prostory:

místnost na setkávání cca (39,5 m²) a kuchyňku cca (6,5 m²) obě místnosti vč. vnitřního vybavení, sklad cca (16 m²), letní terasu s posezením, společné prostory včetně WC

K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, popřípadě poštou na adresu níže uvedenou, a to ode dne zveřejnění tohoto záměru do 14. 12. 2020 (datum doručení, ne podání na poště).

Nabídka musí obsahovat údaje o zájemci, záměr budoucího využití nemovitosti, včetně představ zájemce o provedení případných stavebně technických úprav nemovitosti souvisejících s jejich budoucím využití a jejich financování a o době výpůjčky

Prohlídka nabízených prostor je možná domluvit na tel. čísle 724 181 354

UPOZORNĚNÍ: Energie bude hradit vypůjčitel, vytápění přímotopy a krbovými kamny

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Ve Smědčicích 20.11.2020

 

                                                               Jana Šrédlová – starostka obce   

Upozornění na podezřelý noční pohyb

Minulý týden byl v naší obci zaznamenán podezřelý noční pohyb tmavého vozu – combi a zároveň došlo k drobné krádeži z neuzamčené zahrady. Doporučujeme občanům, aby si zabezpečili vstupy ke svým nemovitostem a případný podezřelý pohyb či krádež nahlásili Policii ČR, kde je již hlášena krádež z minulého týdne.

 

Obnovení běžného provozu linek od 18. listopadu 2020

Od 18. listopadu dochází na většině linek k obnovení běžného provozu. Výjimky jsou uvedeny zde: https://www.idpk.cz/cz/obnoveni-provozu-autobusu-od-18-11-/

Další omezení spojů autobusové dopravy od 14. listopadu 2020

Žádný z dotčených spojů neprojíždí přímo naší obcí, ale můžou být ovlivněny navazující spoje.

Zpravidla to jsou podvečerní spoje v pracovní dny, případně víkendové spoje. Rušeny byly ty spoje, které mají aktuálně nulovou vytíženost. Přehled zrušených linek, resp. spojů naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/mimoradne-omezeni-dopravy-od-14-11-2020/

I nadále platí původní omezení z 19. října.

Omezení platí do odvolání.

Záměr obce směnit pozemky

záměr směna pozemků

Obec Smědčice

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850                

                                                                   Smědčice dne 26.10.2020                                                                                                                          

 Oznámení o záměru směnit pozemky 

Obec Smědčice  zveřejňuje podle § 39,odst.1, zák.č.128/2000 Sb. o obcích,v platném znění a na základě usnesení veřejného zasedání zastupitelů obce ze dne 22.9.2020,

záměr směnit pozemkové parcely: 

p.č.528, ostatní plocha, zp. využití jiná plocha, o výměře 768 m², dále p.č. 509/24, orná půda  o výměře 53m² a pozemek p.č. 509/25, orná půda o  výměře 112 m² v k.ú.Smědčice,

ve  vlastnictví SB reality , zapsaných na LV 1023 

                        za pozemkové parcely 

p.č. 417, orná půda o výměře 814 m² a p.č. 418/61, orná půda o výměře 120 m² v k.ú.Smědčice,

v majetku obce Smědčice, zapsaných  na LV 10001.

       

Dle citovaného zákona mají občané právo, se k tomuto záměru vyjádřit písemně

do  15 dnů ode dne vyvěšení. 

                                                                                                             

                                                                              Jana Šrédlová

                                                                              starostka obce

                 

                                                                                                           

 

Vyvěšeno na ÚD a El.ÚD dne:26 .10.2020

 

Svěšeno dne:  

 

 

Nalezené kotě

Bylo nalezeno kotě.

Pokud by ho někdo poznal a věděl, komu patří, nechť se prosím ozve paní starostce.


Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení

 Sběr nebezpečného odpadu proběhne v úterý 13.10 od 17 do 19 hodin v bývalé hasičárně u Obecního úřadu.

 

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu

 

Nebezpečné odpady:

 

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje

Olejové filtry

 

 

Pneumatiky:

 

-osobní,  bez disků

 

NE – traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od nákladních  a  jednostopých vozidel a jízdních kol,

 

Použité elektrozařízení:

 

-malé spotřebiče  – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                            – TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

– velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné  trouby, el. sporáky,

– chladící zařízení  – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

 

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

 

 

Ostatní:

 

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky        NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

 

Olověné akumulátory