Informace

Sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení

Sběr nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení proběhne v úterý  16. a 23.

 října 2018 od 17 do 19. hodin, v hasičárně.Seznam NO v příloze

 

Sběr NO seznam

  

Oznámení o místě a čase konání voleb

oznámení o místě a čase voleb 5. a 6. 10 . 2018

Inzerát obce Chrást

Obec Chrást inzerát

Ztracený pes

ČEZ Výzva k odstranění větví

ČEZ výzva k odstranění větví

VV VV – Veřejné projednání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeň. kraje

VV – Veřejné projednání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Kontejner na bio odpad

Tento víkend bude na návsi přistaven kontejner na bio odpad. Do kontejneru patří: tráva , listí, zbytky rostlin  a podobný materiál.Do kontejneru nedávejte větve, ty patří na skládku větví na místě bývalého vepřína.