Informace

Doupě v domě 18. 2. 2022

Divadelní spolek Smečka Vás srdečně zve:

Obecní dům se v pátek 18. února v 18:00 opět promění v herní Doupě. Zveme všechny,
kteří rádi hrají deskové a karetní hry, aby si tuto příležitost nenechali ujít.

Máme jen pár pravidel:

  • Doupě je plné her, ale můžete si donést vlastní hru a nabídnout ji k hraní ostatním
  • Přineste si 10 Kč, které budou střádány do kasičky a použity na zapůjčení, zakoupení či opravu poškozených her
  • Děti mladší 8 let musí přijít s alespoň jedním zodpovědným dospělákem

Orientační časový plán:

  • 18:00 – 20:00 – nenáročné hry pro různé věkové kategorie
  • 20:00 – 22:00 – hry pro zkušenější hráče starší 10 let
  • 22:00 – 24:00 – hry pro nejzarputilejší hráče starší 15 let

Na setkání v Doupěti se těší Modrá velryba, Sosák a další podivuhodní tvorové.

Oznámení o plánovaném odečtu elektroměrů

Odečet elektroměrů 2022

Oznámení o zasedání zastupitelů 15.2.2022 od 18.30 hodin

Oznámení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v úterý 15. 2. 2022 od 18.30 hodin
v Obecním domě

Program:

1. Určení zapisovatele
2. Volba ověřovatelů
3. Schválení programu
4. Smlouva s ČEZ Distribuce a. s. č. IV-12-0013885/VB/002 – VB na pozemku p. č. 110
5. Smlouva s ČEZ Distribuce a. s. č. IV-12-0016956/VB/02 – VB na pozemku p. č. 531
6. Dodatek ke smlouvě s ČEZ Distribuce a. s. o budoucím připojení č. 4121775432 p .č. 55
7. Souhlas se stavbou ČEZ Distribuce a. s. a smlouva o smlouvě budoucí č. IV-12-0018992 – VB na pozemku p. č. 374 – Richardov
8. Souhlas se stavbou ČEZ Distribuce a. s. na pozemku p. č. 430 a smlouva o smlouvě budoucí č. IV-12-0018962/SOBS VB/05 na pozemku p. č. 430
9. Dodatek ke smlouvě s Rumpold R Rokycany s. r. o. o odstranění odpadu na skládce Rokycany – Němčičky
10. Bezúplatný převod – dar pozemků: obci Smědčice od Krajského úřadu Plzeň pozemky p. č. 429/8 a 429/9 a Krajskému úřadu Plzeň od obce Smědčice pozemek 505/2 vše v k. ú. Smědčice
11. Rozdělení finančních prostředků mezi obcemi Smědčice a Bušovice při výstavbě vodovodu
12. Diskuze

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední a el. úřední desce dne 7. 2. 2022
Svěšeno z úřední desky dne:

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

26269_21 SMĚ OOP MUP na parc 475 (3)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

26271_21 SMĚ OOP MUP na parc 421-1 (2)

Oznámení o záměru obce – výpůjčka místnosti pro setkávání občanů

Záměr - výpůjčka místnosti pro setkáváro setkávání občanů

VV- opatření obecné povahy – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí labe

VV- Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe