Informace

VV – opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

VV-opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejné zasedání zastupitelů obce 25. 10. 2021 v 18.30 hod

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v pondělí  25. 10. 2021 od 18.30 hodin v Obecním domě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva s ČEZ – připojení nového odběrného místa
  5. Žádost o příspěvek pro Babybox Rokycany
  6. Schválení přijetí dotace pro akci Smědčice havárie kanalizace
  7. Smlouvy o přeložkách plynu
  8. Výsledek místního referenda
  9. Diskuze

Vyvěšeno na úřední desce 17. 10. 2021

                                      Jana Šrédlová, starostka obce

Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

26271_21 SMĚ návrh OOP MUP B 1 a IP 11

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Ve Smědčicích přišlo k volbám celkem 202 voličů z 235, volební účast tedy byla necelých 86%.
Zisky jednotlivých stran jsou v tabulce níže.

Strana Počet hlasů Zisk v %
Spolu 76 37,62%
ANO 43 21,28%
Pir.+STAN 31 15,34%
SPD 22 10,89%
Přísaha 10 4,95%
TSS 6 2,97%
ČSSD 6 2,97%
KSČM 4 1,98%
Zelení 2 0,99%
Volný blok 2 0,99%

 

Kompletní výsledky včetně preferenčních hlasů naleznete na stránkách Volby.cz

Výsledky Místního referenda v obci Smědčice

Celkový počet oprávněných osob : 234

 

Celkový počet opr. osob s vydanými hl. lístky a obálkami : 197

 

Celkový počet odevzdaných obálek: 196

 

Celkový počet platných hlasů: 196

 

Celkový počet hlasů pro ANO : 137

 

Celkový počet pro NE : 59

 

 

 

 

VV- návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

VV - návrh Aktualizace č.3 zásad územního rozvoje PL. kraje

Cvičení FitPainFree středa od 17.00 hod. v OD