Informace

Schválený závěrečný účet obce Smědčice za rok 2023

Závěrečný účet 2023 SCHVÁLENÝ
roční výkazy 2023 komplet

Opatření obecné povahy – bobr

BOBR-Výzva-návrh OOP

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace

VP smlouva vodárny a kanalizace dotace Uhelná ulice

Průjezd obcí od soboty 8.6.2024

Od soboty 8.6.2024 bude průjezd obcí směr od Litohlav a Bušovic možný pouze po objízdné trase, z důvodu budování vodovodu a kanalizace od pomníku směrem na Litohlavy. Postupem prací dojde k přerušení možnosti jezdit do obce kolem požární nádrže (koupaliště)

Objízdná trasa je pouze pro osobní vozidla, s velkou opatrností a na vlastní riziko., bude probíhat výkop přípojek.

Doba trvání minimálně 14 dnů.

 

Průjezd obcí pro občany Smědčic

Rozhodnutí povolení uzavírky

uzavírka - napojení severního rokycanska

Dětský den – změna stanoviště

Dětský Den ve Smědčicích bude!

Datum a čas zůstává stejný,
jen z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se místo konání DD přemisťuje ze hřiště na dvůr k Sosnům a Jonášům (Smědčice E 45  a č.p.16).
Krom her bude nachystáno výborné občerstvení od Markéty Černé a zatopeno v  kamnech na ohřátí.
Neváhejte, vezměte si dobré oblečení a přijďte.
Ve 14.00 budeme začínat.
Těšíme se na vás

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce Smědčice 4.6.2024

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  4.6. 2024 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Volba odborné osoby na provoz vodovodu a kanalizace
  5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2023
  6. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  28.5.2024

Sejmuto z ÚD: