Informace

Oznámení o zasedání zastupitelů obce dne 15. 11. 2022

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý 15. 11. 2022 od 18.30 hodin v Obecním domě

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB p. č. 127
  5. Smlouva o zřízení VB na pozemek p. č. 55 a 529/1
  6. Stavba – přípojka ČEZ distribuce p. č. 507/26 přes pozemek p. č. 510/4
  7. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD a el. ÚD:  7. 11. 2022

Sejmuto z ÚD:

 

 

VV- opatření obecné povahy

VV - opatření obecné povahy - změny kůrovec
VV obecné opatření _Priloha c. 1 (1)

VV – návrh Zprávy – zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

VV - zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

Taneční kurzy ve Smědčicích 2022

Hoďte se do gala a přijďte si zatančit do Obecního domu! Během nedělních večerů se pod vedením profesionálních tanečních mistrů naučíme tančit tak, až se bude každý taneční sál v dalekém okolí třást na naši účast na jejich zábavě!

Taneční budou probíhat v Obecním domě ve Smědčicích pod vedením Věry Šimečkové a Tomáše Urbana z Taneční školy V + T vždy v neděli v podvečer (od 17:00, 18:00 či 18:30), přesný čas bude určen dle počtu kurzů. Pokud bude dost zájemců, proběhly by dva oddělené kurzy o 6 lekcích. Jeden pro začátečníky a jeden pro pokročilé, kurzy by na sebe časově navazovaly.

  • První lekce kurzu proběhne 6. listopadu.

Cena kurzu závisí na počtu zájemců. Obvykle se pohybuje kolem 1000 Kč na osobu.

V případě zájmu se hlaste do 28. 10. Martinu Jonášovi na email tanecni.smedcice@gmail.com Můžete se hlásit jako pár, ale dejte o sobě vědět i jako jedinec bez tanečního partnera, třeba se najde.

ČEZ: Upozornění k odstranění stromoví

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-2022

Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Smědčice

Ustavující zasedání 24.10.2022

Milostivé léto II.

Milostive_leto_II (1)