Informace

Návrh rozpočtu DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice pro rok 2013

Návrh rozpočtu DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice a Smědčice pro rok 2013

Pozn.: Částky jsou v tisících Kč.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Smědčice

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Smědčice

Návrh rozpočtu obce Smědčice pro rok 2013

Návrh rozpočtu obce Smědčice pro rok 2013

Mikulášský expres Lucius 2.12.2012

IRON MONUMENT CLUB PLZEŇ Vás ve spolupráci s partnery zve dne 2. prosince 2012 na Mikulášský expres „Lucius“. Více .

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Smědčice

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Smědčice

Brigáda 24.11.2012

Vážení spoluobčané,

v sobotu 24.11.2012 budeme nakládat a odvážet pokácené rizikové stromy, které jsme pokáceli ve stráni nad silnicí do Chrástu. Stromy budou použity na obecní účely, to znamená pro nás všechny (buď na výstavbu další části dětského hřiště, nebo na stavbu oplocení a nebo možnost prodeje a získání finančních prostředků do obecní kasy). Proto Vás prosíme o pomoc při této akci. Sraz je v 9.00 v horní části silnice do Chrástu.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 26.11.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 26.11. 2012 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Opravy poškozených cest
 5. Soudem nařízené hodiny
 6. Pasport cest
 7. Smlouva s plzeňským krajem o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace
 8. Dodatek ke smlouvě o odvozu a odstranění suchého komunálního odpadu
 9. Smlouva o dílo – dopravní koncept
 10. Reklamace stavby
 11. Oznámení – žádost o zařazení pozemku do ÚP
 12. Okna – volba jiné firmy na výměnu oken
 13. Plynové topení úřad
 14. Různé
 15. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 19.11.2012

Svěšeno z úřední desky dne: