Informace

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 14. února 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení
 5. Změna územního plánu
 6. Výběr nového nájemce hospody
 7. Organizační záležitosti
 8. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05. 02. 2011
Svěšeno z úřední desky dne:

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby – Stavba rodinného domu a domovní ČOV na pozemku parc. č. 509/9 v katastrálním území Smědčice.

Oznámení o záměru obce pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

Záměr o pronájmu pohostinství v obci Smědčice

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

V pondělí 31. ledna 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu se koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení
 5. Vyjádření k žádosti o výstavbu ostrůvku a příjezdové komunikace p. Čechury
 6. Žádosti o dotace
 7. Zpráva inventarizační komise
 8. Organizační záležitosti
  • dohody o hmotné zodpovědnosti
  • smlouvy o provedení práce
  • směrnice č. 3/2011 O příjímání petic a stížností
  • směrnice č. 4/2011 O účetnictví obce
  • další činnost sboru dobrovolných hasičů
  • dětský maškarní ples a turnaj v ping pongu
 9. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. 01. 2011
Svěšeno z úřední desky dne:

OÚ Smědčice oznamuje výši poplatků za popelnice a psy r.2011

Popelnice:

52 svozů = 2070,- Kč

41 svozů = 1670,- Kč

26 svozů = 1130,- Kč

11 svozů = 550,- Kč

Jednorázový svoz = 60,- Kč

Psi:
– pes 100,- Kč /důchodci 50,- Kč/
– další pes 150,- /důchodci 100,- Kč/

Zaplatit výše uvedené poplatky je možné od 24. ledna 2011 v budově obecního úřadu. Poplatky za popelnice je možno zaplatit i na účet OÚ č. 19022381/0100 VS číslo popisné.

Změna provozní doby ukládání odpadu do kontejneru

Až do odvolání se zkracuje provozní doba ukládání odpadu do kontejneru u prasečáku na každou sobotu od 10:00 do 11:00. Důvodem je mrazivé počasí, ve kterém pan Racek tráví čas u kontejneru.

Nové webové stránky obce Smědčice

Vítejte na nových webových stránkách obce Smědčice. Připravili jsme pro vás novou podobu stránek, která přináší nejenom nový grafický vzhled, ale i novou funkčnost. Tato funkčnost umožní rychlejší zveřeňování informací od nás a zároveň poskytuje prostředky pro získání informací od vás návštěvníků, kterými (pevně věříme) jsou především občané naší obce.

Obsah původních stránek je stále dostupný zde.

Vaši zastupitelé