Informace

Nařízení Města Rokycany č. 9/2013 a č. 10/2013

Veřejná vyhláška, zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Veřejná vyhláška, zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Bušovice a Smědčice napojení na vodovod.

Oznámení o konání zasedání zastupitelů obce Smědčice

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 5.11.2013 od 19 hodin na OÚ.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouvy na zapsání přítoku koupaliště jako VB
  5. Podání žádosti o dotaci na zateplení budovy č.p.32
  6. Nabídka firem na svoz komunálního odpadu
  7. Různé –jarní výsadba stromů
  8. Diskuze,připomínky občanů

Jana Šrédlová,starostka obce

Výsledky voleb v naší obci

K volbám se dostavilo 141 voličů z celkového počtu 199. Platných hlasů 140,1 hlas neplatný.
Výsledky-počet hlasů:
1)ČSSD 28 hlasů
2)Strana svobodných občanů 9 hlasů
3)Česká pirátská strana 6 hlasů
4)TOP 09 30 hlasů
5)HLAVU VZHŮRU 3 hlasy
6)ODS 12 hlasů
9)pol.hnutí ZMĚNA 2 hlasy
10)Strana soukromníků ČR 1 hlas
11)KDU-ČSL 5 hlasů
13)Suverenita 0 hlasů
15)ZEMANOVCI 1 hlas
17)Úsvit přímé demokracie 1 hlas
18)Dělnická strana soc.spraved. 0 hlasů
20)ANO 2011 29 hlasů
21)KSČM 10 hlasů
22)LEV 21 0 hlasů
23)Strana zelených 3 hlasy
24)Koruna Česká 0 hlasů

Kontejnér na listí, větve, zbytky rostlin

V sobotu 2.11.2013 od 9 do 12 hodin bude na návsi přistavěn kontejnér na biologicky rozložitelný odpad.

Děkuji tímto p.Beránkovi, který tuto akci technicky zajišťuje.

Jana Šrédlová

Akce pro vás, s vámi – září, říjen, prosinec 2013

ZÁŘÍ

SOBOTA 28. 9. – SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ, SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBECNÍHO DOMU

ŘÍJEN

SOBOTA 12. 10. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

PROSINEC

ČTVRTEK 5. 12. – MIKULÁŠ

NEDĚLE 15. 12. – ŠTÍPÁNÍ HOLUBIČEK

ÚTERÝ 24. 12. – VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Těšíme se na vás, V. Sosna a spol.

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů

Svoz nebezpečného odpadu, pneumatik (jen z osobních aut) a vysloužilých elektrospotřebičů
proběhne dne 1.11.2013 ve 14 hod. na návsi pod kaštany.
Jana Šrédlová