Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Rozpočtové opatření č. 3 a 4 2022

RO 3_2022

 

RO 4_2022

Schválený rozpočet obce Smědčice na rok 2023

schválený rozpočet 2023 §

Vánoční

Vážení spoluobčané,

přeji Vám pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví, pohodu, spokojenost, humor a optimismus.

Za  zastupitelstvo obce Jana Šrédlová

VV – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VVstanovení provozu na pozemní komunikaci

VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Zasedání zastupitelů obce 14.12.2022 od 19 hodin

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná ve středu  14.12.2022 od 19 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení rozpočtu na rok 2023
  5. Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.16/2020
  6. Dodatek č. 17 ke smlouvě o odvozu a odstranění TKO
  7. OZV o místním poplatku za odkládání KO z nemovité věci
  8. Společné zadávání TDI (vodovod, kanalizace)
  9. Společné zadávání BOZP (vodovod, kanalizace)
  10. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  6.12.2022

Sejmuto z ÚD:

 

Zrušení odstávky dodání elektřiny 12.12.2022

Zrrušní odstávky dodávky elektřiny 12.12.2022