Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Informace k chystané výstavbě vodovodu a kanalizace

INFORMACE

K VÝSTAVBĚ VODOVODU A KANALIZACE

Vážení spoluobčané,

Dne 5.4. 2022 jsme obdrželi Územní rozhodnutí a stavební povolení k vodnímu dílu ve společném řízení „Bušovice a Smědčice – vodovod“ a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“. Za měsíc toto nabyde právní moci.

Je dokončena zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele, což je zohledňováno při získání dotace.

V naší obci se bude (na základě výsledků místního   referenda obce Smědčice) budovat jak vodovod, tak kanalizace,  napojení do kanalizace je dle zákona č.274/2001 Sb.  povinné.

Dalším krokem je na zasedání zastupitelstva obce schválit  výši příspěvku pro nemovitost na přípojky od hlavního řadu po hranici pozemku daného objektu (od hranice pozemku po napojení domu si každý provádí a hradí sám).

Tímto  vás žádáme  o sdělení kontaktu – telefonního čísla a čísla popisného nebo evidenčního nemovitosti (popř. č. parcelního, pokud není číslo popisné či evidenční zatím přiděleno), která se bude připojovat nejpozději do 15.5.2022,  a to buď mailem na mailovou adresu: podatelna@smedcice.cz.  nebo  písemně vhozením do poštovní schránky na budově OÚ, případně je možné odevzdat  na OÚ  v úředních hodinách.

Poskytnuté kontakty budou předány projektové firmě FIALA PROJEKTY s.r.o. Praha. Pracovníci firmy vás budou kontaktovat a navštíví Vás za účelem zakreslení přípojek do projektu. Dohodnutá cena projektu přípojek bude 3000,- Kč + DPH za jednu přípojku (někteří nechtějí přípojku na vodovod),  5.000 Kč + DPH na vodovod i kanalizaci  (hradí vlastníci připojované nemovitosti).  

V srpnu bychom měli vědět, zda jsme obdrželi dotaci a pokud ji obdržíme,  na podzim  2023 by pak mělo dojít k zahájení   realizace celé akce, která by měla být do 2 let hotova.

 

Děkuji  za spolupráci                                                     Jana Šrédlová . starostka obce 

                              

 

Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti

Veřejná vyhláška - dań z nemovitosti

Upozornění pro majitele psů

Na poli směrem k Liškárně, vlevo od cesty jsou rozsypány modré granule.Pes, který se tam pohyboval musel být ošetřen na veterině s podezřením na otravu.

Než se zjistí, co je to za granule, raději psy  na pole nevoďte.

 

Rozpočtové opatření č. 1/2022

RO 1_2022 (1)

Odstávka elektřiny 27. 4. 2022 7:30 – 14:00 hodin

Odstávka elektřiny 27. 4. 2022 7:30-14 hod

Veřejná vyhláška – rozhodnutí Bušovice a Smědčice – vodovod“ a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“

VaK, ČOV, Smědčice, Bušovice - ROZH.
Vodovod vyvěšení

 

 

 

s

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCE 11.4.2022

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v pondělí   11.4.2022 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Linka bezpečí – žádost o podporu
 5. Svaz tělesně postižených – žádost podporu
 6. Krajský úřad Plzeň – žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
 7. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost
 8. Seznam vyřazeného majetku
 9. Souhlas se stavbou – aktualizace – ČEZ- připojení nového odb. místa p.č. 675
 10. Souhlas s dělením pozemku p.č. 515/6 a se stavbou  2 RD
 11. Stočné na rok 2022
 12. Rozpočtové opatření č. 1/2022
 13. Zadávací dokumentace na akci Bušovice a Smědčice – vodovod“ a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“
 14. Smlouva o společném zadání veř. zakázky na stavební práce na akci Vodovod Bušovice+ Smědčice – a Bušovice + Smědčice – ČOV + kanalizace
 15. Diskuze

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová