Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Provoz sběrného místa prosinec 2022 až březen 2023

V sobotu 10.12.2022 od 16. do 16.30 hod. bude v tomto roce naposledy otevřeno Sběrné místo na odpady.

V lednu a v únoru bude provoz uzavřen, případně je možné domluvit individuální termín otevření se starostkou, klíče od sběrného místa se nebudou kvůli špatným zkušenostem půjčovat.

Pravidelně bude Sběrné místo  otevřeno cca od poloviny března, dle počasí.

 

 

Odstávka elektřiny 12.12.2022

Odstávka elektřiny 12.12.2022

Oznámení o zasedání zastupitelů obce dne 15. 11. 2022

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý 15. 11. 2022 od 18.30 hodin v Obecním domě

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB p. č. 127
  5. Smlouva o zřízení VB na pozemek p. č. 55 a 529/1
  6. Stavba – přípojka ČEZ distribuce p. č. 507/26 přes pozemek p. č. 510/4
  7. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD a el. ÚD:  7. 11. 2022

Sejmuto z ÚD:

 

 

VV- opatření obecné povahy

VV - opatření obecné povahy - změny kůrovec
VV obecné opatření _Priloha c. 1 (1)

VV – návrh Zprávy – zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

VV - zásady územního rozvoje Plzeňského kraje

ČEZ: Upozornění k odstranění stromoví

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi-2022

Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Smědčice

Ustavující zasedání 24.10.2022