Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Zasedání zastupitelů obce Smědčice 17.1.2023 od 18.30 hod.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  17.1.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Program stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje
  5. Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému nakládání s odpady
  6. Komise VŘ na TDI a BOZP (vodovod, kanalizace)
  7. Změny V5 na TDI a BOZP (vodovod, kanalizace)
  8. Stočné
  9. Vlajka Tibet
  10. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  10.1.2023

Sejmuto z ÚD:

Ztratil se kocour

 

Kocour už se našel.

 

Již týden se pohřešuje tento kocour. Pokud jste ho viděli, nebo třeba přišel k Vám domů a už tam zůstal, prosím, volejte na telefon 724 181 354

 

 

Volba prezidenta – zvláštní způsob hlasování oprávněných voličů při izolaci s covid -19

Volba prezidenta - telefonní čísla na KÚPK

Rozpočtové opatření č. 3 a 4 2022

RO 3_2022

 

RO 4_2022

Schválený rozpočet obce Smědčice na rok 2023

schválený rozpočet 2023 §

Vánoční

Vážení spoluobčané,

přeji Vám pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně zdraví, pohodu, spokojenost, humor a optimismus.

Za  zastupitelstvo obce Jana Šrédlová

VV – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VVstanovení provozu na pozemní komunikaci