Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Návrh rozpočtu obce na rok 2022

Návrh rozpočtu 2022 §

VV – oznámení o zahájení společného řízení

Smědčice, Bušovice VaK(qIdLSU)

Provoz sběrného místa na odpady

V sobotu 4. 12. 2021 od 16 do 16.45 hod. bude naposledy v tomto roce otevřeno sběrné místo na odpady.

Sběrné místo na odpady bude opět v provozu jako každý rok od cca poloviny března, přesný termín bude oznámen předem.

 

VV – přechodná úprava provozu komunikace

 

 

VV-Uzavírka komunikace směr Vitinka

 

 

Zasedání zastupitelů obce – 30.11.2021 od 18.30 hod v OD

 

                              Oznámení

                                

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý 30. 11. 2021 od 18:30 hodin

v Obecním domě

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Smlouvy o budoucí smlouvě – zřízení VB a umístění stavby  č.VB 5409/IV-12-0018571 p. č. 55 a  529/1 a č.IV-12-0018580/01 p. č. 110
 5. Navýšení poplatku SDH Bušovice
 6. Smlouva o sdružení prostředků – přivaděč Chrást
 7. Řešení duplicity vlastníků pozemku na Sedlecku 
 8. Vyhláška
 9. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 10. OZV o poplatku za komunální odpad
 11. Diskuze

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 22.11. 2021

Svěšeno z úřední  desky dne:         

Kotlíková dotace

LETÁČEK kotlíková dotace

Žádost ČEZ distribuce – odstranění větví

ČEZ OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ