Díky iniciativě mladé krve ve Smědčicích proběhla ve dnech 27.8. – 29.8. oprava kapličky. Byla opravena zvonice, pozlacena koule na věžičce, nově natřena fasáda a interiér kapličky byl vymalován a upraven.

Podle pamětí JUDr. Richarda Krofty, byla kaple ve Smědčicích vystavěna mezi léty 1850-1860 plzeňským měšťanem Františkem Adalbertem Svátkem. Kaple byla zasvěcena sv. Václavovi a při ní založena svatováclavská fundační mše. Fundační mše se měla v kapli sloužit ještě počátkem 50. let 20.století.
F.A.Svátek v roce 1850 koupil Telínský mlýn spolu s pozemky. Dnes se Telínský mlýn zve „Spálený mlýn“.

Po dokončení bude uskutečněna slavnostní pouť ke kapličce.
Obnovíme dlouholetou historickou Václavskou pouť ve Smědčicích.