Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  2. 7. 2024 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení přijetí dotace – Plzeňský kraj – dotační titul : kofinancování vodohospodářských staveb
  5. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  25.6.2024

Sejmuto z ÚD: