Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  30.5.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Nabídka na poskytnutí autorského dozoru vodovod a kanalizace
  5. Vývoj přípravy realizace vodovodu a kanalizace
  6. Pokračování pronájmu části sběrného místa na odpady
  7. Smlouva o dotaci na dopravní obslužnost – rozšířené spoje
  8. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  23.5.2023

Sejmuto z ÚD: