Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  25.4.2023 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2022
  5. Smlouva VB služebnost p.č. 110
  6. Zprávy o hodnocení nabídek TDI a BOZP výstavba vodovodu a kanalizace – výběr dodavatele
  7. Diskuze a připomínky občanů

 

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  18.4.2023

Sejmuto z ÚD: