Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  20.9.2022 od 19.00 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Vodovod a kanalizace – výsledky výběrového řízení
  5. Diskuze

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  13.9.2022

Sejmuto z ÚD: