Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  16.8.2022 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Vodovodu a kanalizace
  5. Zrušení OZV o místním poplatku za svoz komunálního odpadu 1/2022
  6. Změna OZV o volném pohybu psů – jiný formát mapy
  7. Rozdělení sdružení obcí Polygon na obce sdružené v MR Radnicko
  8. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  9.8.2022

Sejmuto z ÚD: