Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý  28.6.2022 od 18.30 hodin v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2021
  5. Dodatek č.16 ke smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu
  6. Žádost o změnu OZV o volném pohybu psů
  7. Smlouva o spolupráci při podpoře společenského a kulturního života v obci
  8. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD  a El.ÚD:  21.6.2022

Sejmuto z ÚD: