Obec Smědčice

Smědčice 32

338 245 p. Břasy 1

 

 

Stanovení  počtu členů zastupitelstva  obce Smědčice  pro volební období 2022- 2026

 

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech   23. a 24. září 2022

 

Oznámení

 

Zastupitelstvo obce Smědčice na svém zasedání dne 17.5.2022 stanovilo, 

podle zákona  128/2000 Sb § 67,  počet zastupitelů pro volební období

2022-2026  na 7 členů

 

 

Ve Smědčicích dne 19. 5 . 2022                        Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice