Oznámení

                     

                            

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   17.5.2022 od 18.30 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Stanovení počtu zastupitelů obce na volební období období 2022-2026
  5. Smlouva o zajištění preventivní lékařské péče
  6. Žádost o dotaci – dopravní obslužnost nadstandart + Smlouva o poskytnutí dotace
  7. Žádost o pronájem OD – Waldorfská škola
  8. Diskuze

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední  desce dne 10.5. 2022

Svěšeno z úřední  desky dne: