INFORMACE

K VÝSTAVBĚ VODOVODU A KANALIZACE

Vážení spoluobčané,

Dne 5.4. 2022 jsme obdrželi Územní rozhodnutí a stavební povolení k vodnímu dílu ve společném řízení „Bušovice a Smědčice – vodovod“ a „Bušovice a Smědčice – ČOV a kanalizace“. Za měsíc toto nabyde právní moci.

Je dokončena zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele, což je zohledňováno při získání dotace.

V naší obci se bude (na základě výsledků místního   referenda obce Smědčice) budovat jak vodovod, tak kanalizace,  napojení do kanalizace je dle zákona č.274/2001 Sb.  povinné.

Dalším krokem je na zasedání zastupitelstva obce schválit  výši příspěvku pro nemovitost na přípojky od hlavního řadu po hranici pozemku daného objektu (od hranice pozemku po napojení domu si každý provádí a hradí sám).

Tímto  vás žádáme  o sdělení kontaktu – telefonního čísla a čísla popisného nebo evidenčního nemovitosti (popř. č. parcelního, pokud není číslo popisné či evidenční zatím přiděleno), která se bude připojovat nejpozději do 15.5.2022,  a to buď mailem na mailovou adresu: podatelna@smedcice.cz.  nebo  písemně vhozením do poštovní schránky na budově OÚ, případně je možné odevzdat  na OÚ  v úředních hodinách.

Poskytnuté kontakty budou předány projektové firmě FIALA PROJEKTY s.r.o. Praha. Pracovníci firmy vás budou kontaktovat a navštíví Vás za účelem zakreslení přípojek do projektu. Dohodnutá cena projektu přípojek bude 3000,- Kč za jednu přípojku (někteří nechtějí přípojku na vodovod),  5.000 Kč na vodovod i kanalizaci  (hradí vlastníci připojované nemovitosti).  

V srpnu bychom měli vědět, zda jsme obdrželi dotaci a pokud ji obdržíme  na podzim by pak mělo dojít k zahájení   realizace celé akce, která by měla být do 2 let hotova.

 

Děkuji  za spolupráci                                                     Jana Šrédlová . starostka obce