Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v pondělí  25. 10. 2021 od 18.30 hodin v Obecním domě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva s ČEZ – připojení nového odběrného místa
  5. Žádost o příspěvek pro Babybox Rokycany
  6. Schválení přijetí dotace pro akci Smědčice havárie kanalizace
  7. Smlouvy o přeložkách plynu
  8. Výsledek místního referenda
  9. Diskuze

Vyvěšeno na úřední desce 17. 10. 2021

                                      Jana Šrédlová, starostka obce