Obecní úřad Smědčice, 338 24 Smědčice 32

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

v obci Smědčice 

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se           budou konat ve dnech   8. a 9. října 2021

 stanovuji

 dle  ustanovení § 14c  písm. c)  zákona o volbách  do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

minimální počet členů okrskové volební komise : čtyři

 

Ve Smědčicích dne 25. 7. 2021                        Jana Šrédlová, starostka obce Smědčice

 

 

 

———————————————————————————————————————————————

Poskytnutí informací o počtu a sídlech okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Obecní úřad Smědčice                                                                                       Smědčice  25.7.2021

Smědčice 32

338 24   p. Břasy 1

 

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 8. a 9. října 2021

 

Dle § 14 c odst.1 písm. f  zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, poskytuji informace o počtu a sídle volebního okrsku:

V obci Smědčice je 1 volební okrsek, se sídlem Smědčice 32

 

 

                                                                               Jana Šrédlová

                                                                               starostka obce