Zasedání zastupitelstva v termínu 6.4.2011 se ruší.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 6.4. 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Volba zastupitele do DSO – Zásobení vodou obcí Bušovice – Smědčice
  5. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.03. 2011

Svěšeno z úřední desky dne: