Obec Smědčice, Smědčice 323, 338 24 Břasy 

IČ. 00573850

 

Rozpočtové opatření č.1/2021 k provedení změny rozpočtu na rok 2021

Výdajová část 

paragraf   položka        slovní označení                           Kč (zvýšení)           Kč (snížení)

2212          5171            opravy cest                                 550 000,00

Celkem                                                                             550 000, 00           0,00

 

                                                           více výdajů o         550 000,00   

 

Vyhotovila Veronika Dolejšová dne 29.6.2021

 

Schváleno zastupiteli obce Smědčice dne 9.7.2021                        Jana Šrédlová, starostka obce