Obec Smědčice                                                                         Ve Smědčicích dne  3.3.2021

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850                

                                                              

 

Oznámení o záměru propachtovat pozemek

 

 

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích,

záměr propachtovat  pozemky:

 

  p.č. 417        orná půda o výměře  814 m²,

 

 v k.ú. Smědčice,v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

 

K záměru obce se mohou zájemci písemně  vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu do 18.3.2021.

 

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

 

                                                                       

                                                                            

                                                                              Jana Šrédlová

                                                                              starostka obce

                                                                             

                                                                                                   

                                                                                                         

 

Vyvěšeno na ÚD dne: 3.3.2021

Vyvěšeno na el. ÚD dne 3.3.2021

Sejmuto z ÚD dne:  

 

 Pacht mapa