Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy    
IČ: 00576850      
         
Rozpočtové opatření č. 4/2020 k provedení změny v rozpočtu na rok 2020  
         
Příjmová část – srovnání příjmů       
paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)
  1111 DPFO 104 820,00    
  1113 DPFO vybíraná srážkou 6 236,00    
  1211 DPH 266 601,00    
  1334 odvody za odnětí půdy 17 006,00    
  1335 odvody za odnětí lesní půdy 10 649,00    
  1336 poplatky za vypouštění vody   3 000,00  
  1361 správní polatky 3 000,00    
  1381 daň z haźardních her 4 409,00    
  1382 odvod z loterií 7,00    
  1511 daň z nemovitých věcí  5 899,00    
3613 2131 pronájem pozemků 3 000,00    
3613 2132 pronájem nemovitých věcí   3 000,00  
6112 2222 vratka sociálního pojištění (minulé roky) 35 184,00    
6171 2111 příjmy za služby a výrobky   1 000,00  
6171 2133 pronájem movitých věcí 1 000,00    
         
Celkem     457 811,00   7 000,00  
         
      450 811,00  
         
         
Schváleno na zasedání zastupitelů obce dne 9.2.2021    
      Jana Šrédlová   
      starostka obce