Bylo nalezeno kotě.

Pokud by ho někdo poznal a věděl, komu patří, nechť se prosím ozve paní starostce.