Oznámení zasedání 13. 10. 2020 [.doc, 29 kB]

                      

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 

se koná v úterý 13. 10. 2020 od 18 hodin v Obecním domě

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Vyjádření k výstavbě 6 bungalovů
  5. Kanalizace a ČOV pro obec
  6. Změna jednacího řádu
  7. Žádost o příspěvek na omalovánky
  8. Diskuze

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední desce dne 5. 10. 2020

Svěšeno z úřední desky dne: