Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 14. února 2011 v 19.00 hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Kontrola usnesení
  5. Změna územního plánu
  6. Výběr nového nájemce hospody
  7. Organizační záležitosti
  8. Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05. 02. 2011
Svěšeno z úřední desky dne: