Příští víkend 15. a 16. května 2021 bude komeník Jelínek obcházet své stálé klienty s nabídkou čištění  a kontroly komínů. Pokud bude mít o tuto službu  zájem někdo nový, 

ať se přihlásí na tel. číslo. 734 759 335