Zveřejnění informace o době a místě konání volby prezidenta ČR – II kolo v obci Smědčice