Volby

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Strana č.1

Strana č.2

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Dle ustanovení (§ 15 písm. d ) jmenuji do okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí (10. a 11. října 2014) v obci Smědčice tyto členy:

p. Petra Hece, bytem Smědčice 73, 338 24

p. Petru Kondrovou, bytem Smědčice 3 , 338 24

p. Alenu Novou, bytem Smědčice 88, 338 24

První zasedání okrskové volební komise

Na základě § 15 písm. e zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů svolávám první zasedání okrskové volební komise dne 15.9. 2014 v 19.15 hod. na OÚ

Smědčice 11.9.2014

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.5. – 24.5.2014 v obci Smědčice

Oznámení ke stálému seznamu voličů obce Smědčice

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

33824 p.Břasy 1

Smědčice 12.5.2014

Oznámení ke stálému seznamu voličů obce Smědčice

Každý občan obce Smědčice, který má volební právo, má možnost nahlédnout do stálého seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, ( 23. a 24. 5. 2014), aby se ujistil, zda je v seznamu zapsán.

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument s podpisem a razítkem

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

338 24 p. Břasy 1

Jmenování členů okrskové volební komise obce Smědčice

Dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů jmenuji do okrskové volební komise v obci Smědčice tyto členy:

p. Petra Hece, bytem Smědčice 73, 338 24

p. Petra Suchého, bytem Smědčice 55, 338 24

p. Janu Šrédlovou, bytem Smědčice 17, 338 24

První zasedání okrskové volební komise

Na základě § 16 písm. d zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů svolávám první zasedání okrskové volební komise dne 1.5. 2014 v 19.30 hod. v úřadovně OÚ

Smědčice 28.4.2014

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaný dokument

Oznámení k volbám do Evropského parlamentu

Obecní úřad Smědčice

Smědčice 32

33824 p.Břasy 1

Smědčice 12.4.2014

Na základě ustanovení § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2003 Sb.,
k provedení zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu,

jmenuji do funkce zapisovatele

p. Renatu Blechovou, bytem Smědčice 24

Jana Šrédlová – starostka obce

Naskenovaná verze s podpisem a razítkem