Kulturní akce

Vánoční zpívání koled 2005

Na štědrý den proběhlo u kapličky vánoční zpívání. Zpívání koled, svařené víno, betlem to vše patří ke štědrému dni. Vánoční zpívání proběhlo v příjemné atmosféře.

Vánoční dětská diskotéka 2005

Smědčice zažili krásnou vánoční dětskou diskotéku. Za účasti mnoha dětí, ale i mladých slečen a mladíků začal dj hrát v 16.00 hod. Chvíli trvalo, než se dali všichni do tance. Pak se, ale zábava rozproudila nebývalým tempem. Slečny Irena, Pavla a Linda měly připravené zábavné soutěže a do těch se pustily úplně všechny děti. Dokonce měly připravenou soutěž i pro dospělé a to jste neviděli jaký se rozproudil boj kdo vyhraje.
Nakonec proběhlo vyhodnocení diskotéky organizátory akce. Starosta dospělé organizátory odměnil bylinným likérem značky BECHEROVKA.

Soutěže:

  • tanec s pomerančem – pár tancuje s pomerančem na čele, pomeranč nesmí spadnout
  • tanec na novinách – kdo déle vydrží tancovat na novinách, nesmí se přešlápnout
  • židličková soutěž – vždy o židličku méně než je tanečníků, na koho nevyjde židlička musí z kola ven

Vítání občánků 2005

Dne 12.11.2005 proběhlo první velké vítání nových občánků obce Smědčice. Za účasti sedmi dětiček a jejich rodičů i prarodičů. Součástí vítání občánků byl i krátký kulturní program. Rodiče nových občánků se zapsali do kroniky a nakonec si všichni připili na zdraví dětiček.

Dětský den 2005

Dětský smích, dětská radost to vše jsme dnešní den zažili.
Od 14.hod začaly soutěže o mlsoty. Hod míčky na cíl, lovení kachniček, běh s vodou na čas, lasování (máme ve vesnici kovboje), to vše prožívaly děti i dospělí. Kdo přišel, ten vyhrál. V podvečer přijela policie, aby nám ukázala výcvik služebního psa, zadržení recidivisty a další zajímavé akce. Děti byly nadšené, mnoho dospělých si uvědomilo, že s naší policií to ještě není tak špatné jak se stále píše v novinách.
Po tomto programu byl slavnostně zapálen oheň a pečení buřtů. Dětský den oslavili i rodiče skleničkou dobrého vína. Příští rok zase v červnu nashledanou.