Kulturní akce

Vítání občánků 2007

V sobotu 11.11.2007 proběhlo slavnostní vítání nových občánků obce Smědčice. Akce se zúčastnilo sedm nových dětiček se svými rodiči.

Svatováclavská pouť 2007

Letošní oslava svátku sv. Václava byla vskutku požehnaná. Ačkoliv slavnosti předcházelo velmi deštivé počasí, úderem 14,00 hod, kdy P. Kulik začal sloužit sv. mši v místní kapli sv. Václava, se na obloze objevilo slunce a bylo milým průvodcem celé této oslavy, která pokračovala na hřišti.

Za doprovodu hudby souboru Lidová hudba Chrást pod vedením Vojty Kouby, ochutnávali poutníci domácí koláče, pěnící pivo a jiné pochutiny.

Na své si pochopitelně přišli i ti nejmenší a nejmladší z nás a to potěšením z příběhu „Co dokáže loutka“, který zahráli herci z divadelního souboru V Boudě.

Korunovací této, již 3. slavnosti od jejího obnovení v roce 2005, byla soutěžní přehlídka fotografií s názvem „Smědčice mýma očima“. Za doprovodu dechové hudby Josefa Krále se místní občané a jejich přátelé mohli potěšit nádhernými fotografiemi. Pro mnohé z nás bylo překvapením, jaké nádherné prostředí spolu společně sdílíme. Díky paní R. Blechové a paní E. Šimaliakové v těchto dnech vzniká kalendář z nejlepších fotografií na rok 2008.

Večer, za zvuku kytar, praskání ohně a „vůně pečených vuřtů“ byla vyhlášena nejhezčí fotografie s názvem: „Zamrzlé zrcadlo“, autor: Oto Blecha a v dětské kategorii zvítězila fotografie s názvem: „Stříbrný strom“, autor: Bohumil Blecha.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě letošní oslavy podíleli.

Petra Kondrová

Dětský den 2007

Dnes proběhla na hřišti oslava dětského dne. Pro děti jsme připravili soutěže o ceny, skákací hrad a k večeru přijela policie s ukázkou výcviku služebních psů. Večer byl příjemně ukončen táborákem s opékáním vuřtů a posezením v kruhu kolem ohně. Nebývale hodně dětí i rodičů se zúčastnilo této už tradiční jarní akce.
Každým rokem přibývá účastníků soutěží i lidí, kteří mají zájem se potkat se svými sousedy ve vesnici a třeba jen poklábosit. Jsme rádi, že se nám akce daří uskutečňovat. Tyto setkání mají velký význam pro klidné žití v naší vesnici. Pro Obecní úřad a další organizátory dětského dne je největší odměnou spokojenost dětí a vlastně všech, kteří se zúčastnili. Zase někdy nashledanou.

Foto: Milan Racek

Vánoční dětská diskotéka 2006

V sobotu 16.12.2006 se uskutečnila v naší vesnici vánoční dětská diskotéka. Z této akce se stává už tradice. K tanci hrál DJ Hajajs. Děti tancovali a soutěžily o sladké ceny. Na konci diskotéky se do soutěže pustili i dospěláci a s radostí si zahráli soutěž o židle (vždy o židli méně).

Foto: Milan Racek, Eva Šimaliaková

Vítání občánků 2006

V neděli 19.11.2006 proběhlo slavnostní vítání nových občánků obce Smědčice. Akce se zúčastnilo pět nových dětiček se svými rodiči. O kulturní program se postarala děvčata z místní Lidové školy umění.

Svatováclavská pouť 2006

Dnes proběhla tradiční smědčická poutní slavnost. Za účasti faráře v kapli sv.Václava byla celebrována mše svatá. Po této události na návsi začala hrát dudácká kapela. Panímámy upekly koláče a otcové se postarali o pitný režim. Pohoštění bylo podáváno zdarma. Mnoho starousedlíků i nových občanů obce se sešlo na této tradiční akci.
Odpoledne se všichni přemístili na obecní hřiště, kde bylo dáváno divadelní představení hrané herci z divadla Alfa. Hra byla plná nečekaných zvratů, dětem se líbila.
Na závěr byl zažehnut tradiční táborák s pečením vuřtů a občerstvením. Velmi důkladně všichni dospěláci připíjeli na památku Svatého Václava. Tradiční svatováclavská pouť ve Smědčicích byla opět vydařená. Příští rok opět na Václava.

Dětský den 2006

Dne 3.6.2006 proběhla v naší vísce na hřišti oslava dětského dne. Za účasti mnoha dětí i rodičů byly zahájeny soutěže o sladké ceny. Na hřišti byl pro děti ZDARMA skákací hrad. Pro dospěláky byl k dispozici občerstvovací stan. Součástí dětského dne bylo i vystoupení westernového ježdění. Kůň Béda a kovboj Martin předvedli mnoho zajímavých jezdeckých ukázek.
Večer byl zapálen oheň a kdo měl zájem opekl si buřty. Mnoho dospěláků zůstalo do pozdních nočních hodin, aby vypili všechen tekutý proviant.
Dětem i rodičům se den i večer líbil. Škoda že není dětský den každý měsíc.