Informace

Změna jízdního řádu linkové dopravy od 7.3.2021

vzhledem k vládním opatřením přechází veřejná linková doprava od 7. března do prázdninového režimu. Datum ukončení prázdninového režimu bude souviset se spuštěním běžné výuky na základních školách, a to alespoň pro jeden ročník. O změně Vás budu samozřejmě informovat. Informace jsou též k nalezení zde: https://www.idpk.cz/cz/nova-opatreni-vlady-k-cestovani-verejnou-dopravou/

 

Seznam změn na běžných jízdních řádech k 7. březnu naleznete zde: https://www.idpk.cz/cz/zmeny-jizdnich-radu-bus-od-7-3-2021/

Oznámení o konání sčítání lidu 2021

sčítání lidu 2021

Oznámení o záměru obce propachtovat pozemek

Obec Smědčice                                                                         Ve Smědčicích dne  3.3.2021

Smědčice 32

338 24 p.Břasy 1

IČO 00573850                

                                                              

 

Oznámení o záměru propachtovat pozemek

 

 

Obec Smědčice zveřejňuje podle § 39 ,odst. 1, zák. č. 128 / 2000 Sb. o obcích,

záměr propachtovat  pozemky:

 

  p.č. 417        orná půda o výměře  814 m²,

 

 v k.ú. Smědčice,v majetku obce Smědčice, zapsaný na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště Rokycany.

 

K záměru obce se mohou zájemci písemně  vyjádřit a předložit své nabídky na obecním úřadu ve Smědčicích vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin, nebo poštou na výše uvedenou adresu do 18.3.2021.

 

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

 

Přílohu tvoří katastrální mapa s vyznačením pozemku.

 

                                                                       

                                                                            

                                                                              Jana Šrédlová

                                                                              starostka obce

                                                                             

                                                                                                   

                                                                                                         

 

Vyvěšeno na ÚD dne: 3.3.2021

Vyvěšeno na el. ÚD dne 3.3.2021

Sejmuto z ÚD dne:  

 

 Pacht mapa      

 

Kontrola kotlů 19.-20.4.2021

Kontrola kotle na tuhá paliva – 1350 Kč včetně DPH a
dopravy
Kontrola spalinové cesty + čištění – 600 Kč včetně DPH a
dopravy

 

Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762
(PO – PÁ 8:00 – 16:30)
Poučení:
Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1,
písm. h) povinná 1x za 3 roky.(Kontrolám provedeným 2018 končí tento rok
platnost)
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat
do centrálního registru Ministerstva životního prostředí.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za
rok.
Hromadnou kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ:01956752.
Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na
tyto značky kotlů:Agromechanika Lhenice, Atmos, Buderus, Dakon,
Ekoscroll, Enbra, OPOP, Slokov, Viadrus, Vochov, Multibio, Kotle
zaniklých výrobců či domácí výroby.
Každý obdrží protokol o provedené kontrole.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

Rozpočtové opatření 4 /2020

Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy    
IČ: 00576850      
         
Rozpočtové opatření č. 4/2020 k provedení změny v rozpočtu na rok 2020  
         
Příjmová část – srovnání příjmů       
paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)
  1111 DPFO 104 820,00    
  1113 DPFO vybíraná srážkou 6 236,00    
  1211 DPH 266 601,00    
  1334 odvody za odnětí půdy 17 006,00    
  1335 odvody za odnětí lesní půdy 10 649,00    
  1336 poplatky za vypouštění vody   3 000,00  
  1361 správní polatky 3 000,00    
  1381 daň z haźardních her 4 409,00    
  1382 odvod z loterií 7,00    
  1511 daň z nemovitých věcí  5 899,00    
3613 2131 pronájem pozemků 3 000,00    
3613 2132 pronájem nemovitých věcí   3 000,00  
6112 2222 vratka sociálního pojištění (minulé roky) 35 184,00    
6171 2111 příjmy za služby a výrobky   1 000,00  
6171 2133 pronájem movitých věcí 1 000,00    
         
Celkem     457 811,00   7 000,00  
         
      450 811,00  
         
         
Schváleno na zasedání zastupitelů obce dne 9.2.2021    
      Jana Šrédlová   
      starostka obce  
         

ČEZ – odečet elekroměrů 26.2.2021 až 14.3. 2021

CEZD_letak

ČEZ – Odečet elektroměrů

Omluva za nadměrné množství emailů

Vážení spoluobčané,

jak jste možná zaregistrovali, několik minulých měsíců nefungovala emailová upozornění na nové příspěvky na obecních stránkách. To se podařilo o uplynulém víkendu opravit.

Bohužel to způsobilo odeslání upozornění na mnoho starších příspěvků, což mohlo působit zmatečně. Za to se omlouváme.
Nyní by již měla emailová upozornění opět chodit tak, jak jste byli zvyklí dříve.

Ještě jednou se omlouváme za komplikace.

Petr Suchý