Informace

Cvičení FitPainFree

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení 21.9.2021 17- 19 hod.

Svoz proběhne v úterý 21.9.2021 od 17 do 19 hodin v bývalé hasičárně u Obecního úřadu. 

 

Nebezpečné odpady:

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje

Olejové filtry

  

Pneumatiky:

-osobní, /pokud je to možné bez disků / 

NE – nákladní,traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol,

 

Použité elektrozařízení: 

-malé spotřebiče  – vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                            – TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

– velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné  trouby, el. sporáky,

– chladící zařízení  – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

 

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

Ostatní:

 

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky        NE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

 

Olověné akumulátory

 

 

Svatováclavská pouť

Veřejné zasedání zastupitelů 14.9.2021 od 18 hodin

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 

se koná v úterý   14. 9.2021 od 18.00 hodin

v Obecním  domě

 

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouva o zřízení VB č.IV-12-0016255/VB/001 ( p.č. 910)
  5. Rozpočtově opatření 2/21
  6. Nahlášení pojistné události   – pád stromu – průběh
  7. Veřejnoprávní smlouva s městem Rokycany – přestupky
  8. Kanalizace
  9. Diskuze

 

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

Rozpočtové opatření 2/2021

  Obec Smědčice, Smědčice 32, 338 24 Břasy      
  IČ: 00573850        
             
  Rozpočtové opatření č. 2/2021 k provedení změny v rozpočtu na rok 2021      
             
  Výdajová část        
  paragraf Položka Slovní označení Kč (zvýšení) Kč (snížení)  
  3723 6122 Štěpkovač, velkokapacitní kontejnér a kompostéry 131 000,00      
  Celkem     131 000,00   0,00    
             
      více výdajů o  131 000,00    
             
  Vyhotovila Veronika Dolejšová dne 7. 9. 2021.   
             
  Ve Smědčicích dne        
        Jana Šrédlová     
        starostka obce    
             
             

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace (dopravní obslužnost)

Smlouva dotace dopravní obslužnost 2021

Aktuální projektová dokumentace k vodovodu a kanalizaci

Aktuální stav (5. srpna 2021) projektové dokumentace vodovodu a kanalizace je k nahlédnutí na následujícím odkazu: https://smedcice.cz/vodovod/?dir=PD-2021_08_05