Informace

Hasičský záchranný sbor – bezpečnostní desatero

Hasičský záchranný sbor – bezpečnostní desatero

ČEZ oznámení

E-Oznameni

 

Záměr obce Smědčice pronajmout část pozemků p.č. 110 a 531 v k.ú. Smědčice

Záměr pronájem p.č. 110 a 531

 

Záměr pronájem  p.č. 110

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný+účet+2018 schválený

Objížďka – oprava komunikace Stupno 1.8.2019 – 15.11.2019

Oprava komunikace II/ 233 do Stupna

Nové foto Den dětí

Na smědčické stránky do Galerie 2019 byly přidány nové fotky z akce Den dětí 2019.