Informace

Návrh závěrečného účtu za rok 2011

Byl zveřejněn návrh závěrečného účtu za rok 2011.

Akce s Vámi – Podařilo se…

Navzdory nepříliš příjemnému počasí se nám v sobotu 12. května povedlo vyčistit koupaliště, zabetonovat kotvy na sloupky k oplocení kolem hřiště a pokácet nebezpečné akáty nad komunikací směrem do Chrástu.

To vše se podařilo jen díky ochotě, času a energii všech zúčastněných. Velké díky patří také bušovickým hasičům a našim dětem, které jsou příkladem svým rodičům.

Těšíme se na další setkání. V.Sosna a spol.

Veřejná vyhláška – novostavba garáže na pozemku parc. č. 431/5

Veřejná vyhláška, rozhodnutí. Smědčice – novostavba garáže na pozemku parc. č. 431/5 v katastrálním území Smědčice .

Očkování psů

V sobotu 19.5.2012 od 10,40 do 11 hod. proběhne v naší obci očkování psů proti vzteklině.Očkovat se bude na obvyklém místě (bývalá hospoda u Tymlů).
Jana Šrédlová

Tráva u požární nádrže

Obec Smědčice nabízí k posekání a např. usušení trávu z plochy u požární nádrže. Podmínkou je posekání a odklizení trávy (sena) do 1.6.2012. Pokud bude více zájemců, plocha se rozdělí. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

Jana Šrédlová

Kontrola komínů 26.5.2012

Roční kontrola komínů se uskuteční v sobotu 26.5.2012. Zájemci se mohou přihlásit do 21.5.2012 na OÚ nebo elektronickou poštou na adrese podatelna@smedcice.cz.

Jana Šrédlová

Čištění koupaliště

V sobotu 12.5.2012 od 9:00 proběhne čištění koupaliště. Zároveň zabetonujeme oplocení u hřiště a porazíme nebezpečné akáty u komunikace směrem na Chrást. Přijďte prosím pomoci (máte-li rýžové koště, či rejžák, vezměte jej s sebou). Občerstvení zajištěno.

V.Sosna