Informace

Dřevo z obecního lesa-jak to dopadlo

V pondělí přišel onen zájemce o dřevo na Obecní úřad a vše projednal s místostarostkou.Dle jejích slov se omlouval ,dřevo náležitě zaplatil a sám se nabídl,že pomůže na jaře s výsadbou stromků.
Možná se někomu zdá,že to bylo mnoho povyku pro pár stromů,ale dřevo z našeho obecního lesa průběžně mizí na všech místech kde je snadnější přístup.I péče o les vyžaduje finanční prostředky a protože se snažíme s majetkem obce zacházet co nejlíp,chceme dřevo suchých stromů prodat nebo využít pro potřebu obce.
Jana Šrédlová

Krádeže dřeva v obecním lese

Dnes odpoledne jsem přistihla při krádeži dřeva z obecního lesa naše spoluobčany (oce a syna), bydlící na návsi. Dřevo měli naloženo na valníku za traktorem.
Jejich argumenty, že tam chodí krást všichni považuji za absurdní a pokud nepřijdou v pondělí na Obecní úřad svůj čin řešit, jak slíbili, oznámím krádež policii. Svědka mám.
Pokud Vás právě napadlo, že jsem měla policii volat hned, přiznávám, že jsem to neudělala z překvapení, kdo nám to dřevo krade. Budiž výstrahou pro další případné zloděje, že příště se překvapit nenechám a policii zavolám. A udělám fotodokumentaci pro webové stránky obce.
Možná je lepší udělat zloději ostudu, než volat policii.
Jana Šrédlová

Záměr obce pronajmout pohostinství

Obec Smědčice zvěřejňuje záměr pronajmout pohostinství v budově, která je ve vlastnictví obce.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 18.1.2012

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu 18.1. 2012 v 19.00 hodin
na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení koupě pozemku st. parc. č. 508
 5. Smlouvy o dohodě o provedené práci
 6. Záměr pronajmout nebytové prostory – pohostinství
 7. Schválení změny způsobu vytápění pohostinství
 8. Schválení odměny nové místostarostky
 9. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2011
 10. Schválení odpisového plánu
 11. Směrnice o účetnictví na rok 2012
 12. Směrnice o cestovních náhradách na rok 2012
 13. Schválení vyřazení majetku za rok 2011
 14. Podání žádosti na dotaci od Úřadu práce – úklid obce
 15. Různé
  • vyjádření zastupitele k odměně zastupitele
  • zpráva kontrolního výboru
  • dotace na obnovu kulturních památek
  • plánované kulturní akce
 16. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 11.01. 2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2012

Poplatky za svoz komunálního odpadu  a psy v roce 2012 :
Více >

Oznámení o záměru obce koupit nemovitý majetek ve vlastnictví fyzických osob

Záměr obce koupit pozemek p.č. 508 k. ú. Smědčice.

Přání s vůní Vánoční

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
čas neuvěřitelně běží a jsou tady opět Vánoce, pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce. Dny plné zvláštní atmosféry, které se snažíme trávit se svými blízkými.
Dovolte mi, popřát Vám i jménem zastupitelů naší obce, nejen pěkné a radostné Vánoce, ale i do nového roku pevné zdraví, lásku, štěstí a spokojenost.
Na závěr chci poděkovat všem Vám, kteří jste naší obci i sebemenším způsobem pomohli. Vážíme si každé pomoci.
Děkuji a ještě jednou přeji opravdu pěkné a pohodové Vánoce.
Jana Šrédlová