Informace

Výstava Legendární stavebnice

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech srdečně zve na výstavu

Legendární stavebnice

ze sbírky Jiřího Mládka

Součástí výstavy je herna pro mladší a starší šikuly

Vernisáž se koná 8. listopadu 2012 v 16 hodin

Výstava potrvá od 8. 11. 2012 do 6. 1. 2013

Otevírací doba:
denně mimo pondělí 8 – 12 a 12.30 – 16 hodin

Veřejná vyhláška Zahájení řízení o prodloužení platnosti SP

Veřejná vyhláška Zahájení řízení o prodloužení platnosti SP „Lokalita RD ve Smědčicích, SO 101 Komunikace“

Výměna řidičských průkazů

Zveřejňujeme informaci z odboru dopravy Městského úřadu Rokycany:

Kterých ŘP se výměna týká?

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.)

Více viz přiložený dokument.

Otevření Indiánské vesnice

Početnou skupinou obyvatel v naší obci jsou děti. Proto jsme se rozhodli vytvořit bezpečný a inspirativní prostor, kde by se mohly a chtěly scházet. Během letních měsíců vznikla Indiánská vesnice, kterou jsme v sobotu 29.9. v rámci Václavské poutě předali dětem. Díky ochotě, času a energie početné skupiny rodičů i dětí, stejně tak i finančních a materiálních darů se podařilo Indiánskou vesnici vybudovat, aniž bychom zatížili obecní rozpočet.

Bude-li Indiánská vesnice pro děti atraktivní, ukáže čas, ale všichni, kteří se podíleli na její výstavbě prošli společnou cestu, která pro mnohé z nás neměla ráz pouze pracovní.

Dobrovolní pomocníci – P. Turek, O+R+B+Ž Blechovi, M. Havel, J+Z+M+A+K+D Kopeckých, M+K+J Jonášovi, L+J+J+Š Jonášovi (Buš), M. Jonášová, K. Bukolská, R+R+A Babkovi, O+B+E+V Sosnovi, H+L Peškovi, M+Š+M+T Kondrovi, P. Leitl, M. Kuba, E. Klouda, J. Siebr, J. Štrunc, D. Plecitý, P. Švarc (Plz), J. Zakl (Plz).

Občerstvení – J. Šrédlová, M. Sosnová, K. Jonášová.

Zapůjčení nářadí, automobilů a spojovacího materiálu – M. Šmíd, V. Sosna, J. Kopecký, P. Leitl, p. Vacek, J. Štrunc, T. Šašek.

Výkopové práce – P. Trnka.

Finanční dary – M. Šmíd, M. Pilař, L. Prokop.

Akátové a lipové dřevo jsme vytěžili v obecním lese.

Celkové náklady Indiánské vesnice – 20 600 Kč (finanční dary 17 500 Kč).

Všem zúčastněným děkuji a děkuji i těm, kteří nám jen drželi palce…

„NECHŤ TEN, KTERÝ TVRDÍ, ŽE NĚCO NEJDE, NEZDRŽUJE TOHO, CO TO DĚLÁ.“

čínské přísloví

Dovolil jsem si toto přísloví parafrázovat:

„NECHŤ TEN, KTERÝ TVRDÍ, ŽE JDE NĚCO LÉPE, NEPRODLENĚ PŘILOŽÍ RUKU K DÍLU.“

Vláďa Sosna

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 8.10. 2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Koupě pozemku od Úřadu pro zast. státu p.č. 632
  5. Různé
  6. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.08.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 31.8.2012

Zveřejňujeme zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 31.8.2012.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů