Informace

Tráva u požární nádrže

Obec Smědčice nabízí k posekání a např. usušení trávu z plochy u požární nádrže. Podmínkou je posekání a odklizení trávy (sena) do 1.6.2012. Pokud bude více zájemců, plocha se rozdělí. Zájemci se mohou hlásit na OÚ.

Jana Šrédlová

Kontrola komínů 26.5.2012

Roční kontrola komínů se uskuteční v sobotu 26.5.2012. Zájemci se mohou přihlásit do 21.5.2012 na OÚ nebo elektronickou poštou na adrese podatelna@smedcice.cz.

Jana Šrédlová

Čištění koupaliště

V sobotu 12.5.2012 od 9:00 proběhne čištění koupaliště. Zároveň zabetonujeme oplocení u hřiště a porazíme nebezpečné akáty u komunikace směrem na Chrást. Přijďte prosím pomoci (máte-li rýžové koště, či rejžák, vezměte jej s sebou). Občerstvení zajištěno.

V.Sosna

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 14.5.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Změny v územním plánu
 5. Zadání výzev k cenovým nabídkám na opravu místních komunikací
 6. Odprodej části pozemku parc. č. 293/10 v k. ú . Smědčice
 7. Vyjádření k projektové dokumentaci – odvodnění pozemku
 8. Nájemní smlouva Osecká zemědělská
 9. Komplexní pozemková úprava
 10. Rozpočtové opatření č. 1
 11. Rozdělení katastru,schválení nově vytvořené hranice
 12. Různé
 13. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 7.5. 2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Chyba při dnešním svozu komunálního odpadu

Vážení spoluobčané,
pokud máte na popelnici zelenou nálepku na 41 svozů, nebyla Vám popelnice dnes vyprázdněna chybou svozové firmy. K nápravě dojde zítra ráno, proto zanechte popelnice připravené. Jménem svozové firmy se omlouváme.
Jana Šrédlová

Co se podařilo při jarním úklidu obce

V sobotu 14.4.2012 se ráno u obecního úřadu sešlo postupně na dvacet brigádníků. Podařilo se:

 • uklidit budovu obecního úřadu a bývalého krámu
 • vyčistit pangejty ve všech směrech z obce
 • napnout část oplocení kolem hřiště
 • upravit akáty u komunikace z Chrástu
 • vybudovat nové stavidlo pro přítok do koupaliště, na které poskytl materiál pan J. Beránek (děkujeme)
 • oloupat část akátových kmenů určených na výrobu herních objektů pro děti

To vše se podařilo jen díky obětavosti a nasazení všech dobrovolníků, z nichž obvzláště děkuji těm nejmladším: Nikolce Markové, Kubovi Štěpánkovi, Martinovi Vaňovi s kamarádem Davidem, Emičce a Vítkovi Pilařových a Žofince Blechové.

Těšíme se na další setkání, ze kterého budeme mít dobrý pocit.

V. Sosna a spol.

Svoz nebezpečného odpadu a vysloužilých elektrospotřebičů

Smědčice 18.4.2012 v 16.05 hod. na návsi pod kaštany

Nebezpečné odpady – POZOR !!! pouze tyto odpady odkládejte do přistaveného černého plastového kontejneru

 • Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
 • Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
 • Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
 • Motorové a ostatní oleje
 • Olejové filtry

Použité elektrozařízení – tyto a další odpady NEDÁVAT do přistaveného kontejneru :

 • malé spotřebiče
  • vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
  • TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
 • velké spotřebiče – pračky,sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
 • chladící zařízení – chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

Ostatní:

 • Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
 • NENOSTE – běžné,reflektorové a halogenové žárovky!
 • Olověné akumulátory

Nenoste pneumatiky!!!!!V tomto svozu se nebudou brát, odvezou se až ve svozu podzimním.