Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Oznámení o zasedání zastupitelů dne 28.6.2016

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

se koná v úterý  28.6.2016 od 18.00 hodin na Obecním úřadě

Program:

1.   Určení zapisovatele

2.   Volba ověřovatelů

3.   Schválení programu

4.   Schválení účetní závěrky obce Smědčice pro rok 2015

5.   Stavba RD na pozemku p.č. 502/18 v k.ú. Smědčice

6.   Různé: koupě pozemku pod autobus. zastávkou

7.   Diskuze – připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 21.6.2016

Kontejnér na bioodpad

Tuto sobotu (18.6.2016) bude na návsi přistaven kontejner na trávu, listí, zbytky rostlin a podobný materiál.Do kontejneru nedávejte větve, skládka větví je v místě vepřína.Na skládku větví zase nepatří tráva, mech apod.Pro další zpracování je důležité toto třídění dodržovat.Děkuji.Jana Šrédlová

Čištění koupaliště – poděkování

Děkuji (trochu opožděně) všem, kteří v sobotu 21.5.2016 přišli a pomohli vyčistit koupaliště, místním i přespolním a zvláště dobrovolným hasičům z Bušovic, kteří každý rok při čištění pomáhají.Jana Šrédlová

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší

OOP_CZ03_fin_s_oduvodnenim

Priloha_1_k_OOP_CZ03_PZKO_CZ03.compressed

Priloha_2_k_OOP_CZ03_pripominky

Priloha_4_k_OOP_CZ03_oduvodneni_a_opatreni

Priloha_3_k_OOP_CZ03_Stanovisko_PZKO_CZ03

Změny v jízdních řádech od 12. června

Plakát_Osecko

Volduchy- Buš.-Plzeň

Roky.-Břasy-Kříše

Závěrečný účet MR Radnicko

FIN212MR Radnicko

PRILOHA MR Radnicko

ROZVAHA MR Radnicko

Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko

VYSLEDOVKA MR RADNICKO

Očkování psů proti vzteklině

Očkování proběhne v sobotu 28.5.2016
v 10.40 – 11 hod. u hospody.Cena očkování 150,-Kč za psa.Očkuje MVDr. Ladislav Bejček