Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Kontrola komínů 26.5.2012

Roční kontrola komínů se uskuteční v sobotu 26.5.2012. Zájemci se mohou přihlásit do 21.5.2012 na OÚ nebo elektronickou poštou na adrese podatelna@smedcice.cz.

Jana Šrédlová

Chyba při dnešním svozu komunálního odpadu

Vážení spoluobčané,
pokud máte na popelnici zelenou nálepku na 41 svozů, nebyla Vám popelnice dnes vyprázdněna chybou svozové firmy. K nápravě dojde zítra ráno, proto zanechte popelnice připravené. Jménem svozové firmy se omlouváme.
Jana Šrédlová

Podpora Rokycanské nemocnici

Jistě jste již zaregistrovali,že zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví mají záměr zrušit některé nemocnice nebo jejich části.K nim patří i část Rokycanské nemocnice-gynekologie,pediatrie a porodnice.
Pokud máte zájem podpořit zachování těchto oborů v Rokycanské nemocnici, k dispozici na OÚ v naší obci podpisový arch s (ANTI)MEMORANDEM k záměru zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví .Přijít můžete v sobotu 14.4.2012 od 9  do 11 hod nebo v úřední hodiny.
Děkuji.Jana Šrédlová

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 19.3.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení povodňového plánu
 5. Schválení dodatku č.1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
 6. Schválení rozpočtu DSO – zásobování vodou Bušovice, Smědčice
 7. Schválení Strategického rozvojového plánu obce
 8. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti – K.N. č 608
 9. Žádosti o finanční příspěvky
 10. Různé
  • dotace od Úřadu práce
  • lípa v trojúhelníku u pomníku
 11. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 12.3.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 27.2. 2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení nového nájemce hospody
 5. Různé
 6. Diskuze a připomínky občanů

starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední desce dne 20.02.2012

Svěšeno z úřední desky dne:

Dřevo z obecního lesa-jak to dopadlo

V pondělí přišel onen zájemce o dřevo na Obecní úřad a vše projednal s místostarostkou.Dle jejích slov se omlouval ,dřevo náležitě zaplatil a sám se nabídl,že pomůže na jaře s výsadbou stromků.
Možná se někomu zdá,že to bylo mnoho povyku pro pár stromů,ale dřevo z našeho obecního lesa průběžně mizí na všech místech kde je snadnější přístup.I péče o les vyžaduje finanční prostředky a protože se snažíme s majetkem obce zacházet co nejlíp,chceme dřevo suchých stromů prodat nebo využít pro potřebu obce.
Jana Šrédlová

Krádeže dřeva v obecním lese

Dnes odpoledne jsem přistihla při krádeži dřeva z obecního lesa naše spoluobčany (oce a syna), bydlící na návsi. Dřevo měli naloženo na valníku za traktorem.
Jejich argumenty, že tam chodí krást všichni považuji za absurdní a pokud nepřijdou v pondělí na Obecní úřad svůj čin řešit, jak slíbili, oznámím krádež policii. Svědka mám.
Pokud Vás právě napadlo, že jsem měla policii volat hned, přiznávám, že jsem to neudělala z překvapení, kdo nám to dřevo krade. Budiž výstrahou pro další případné zloděje, že příště se překvapit nenechám a policii zavolám. A udělám fotodokumentaci pro webové stránky obce.
Možná je lepší udělat zloději ostudu, než volat policii.
Jana Šrédlová