Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2013

Od 7.1.2013 je možno na OÚ zakoupit v úředních hodinách nálepky na popelnice na tento rok. Ceny za vývoz zůstavají stejné jako v předchozím roce, ale dochází ke zvýšení DPH ze 14 na 15 procent.
Více >

Vývoz popelnic tento týden

Vzhledem k tomu, že dnes i firma na vývoz popelnic odpočívala po oslavě příchodu nového roku, dochází ke skluzu ve vývozu. Pokud Vám tedy nestihnou popelnici vyprázdnit ve čtvrtek, zanechte, prosím popelnice připraveny na ulici.K vývozu dojde  během pátka. Děkuji a prosím o pochopení vzniklé situace. Jana Šrédlová.

Vánoční

Snad rychlostí větru mihl se uplynulý rok a přestože počasí
vypadá spíše na aprílový duben, opravdu tady máme zase Vánoce. A já Vám přeji, aby to byli Vánoce šťastné, spokojené, prožité v láskyplném kruhu Vašich rodin. Přeji Vám, aby se vydařil Štědrý večer, kdy všichni budeme s napětím čekat na Ježíška, jestli hlavně dětem splní tajná přání.
A s blížícím se koncem roku Vám přeji, aby ten příští rok byl úspěšnější než rok letošní, pevné zdraví, spokojenost a jen samé dobré zprávy.

Jana Šrédlová

První zasedání okrskové volební komise

Obecní úřad Smědčice

První zasedání okrskové volební komise

na základě § 14 odst. 1 písm. f) a § 14odst. 2 zákona svolávám v obci Smědčice dne 17.12. 2012 v 18,45 hod. první zasedání okrskové komise pro volbu prezidenta konanou dne 11. a 12.ledna 2013

Smědčice 14.12.2012

Jana Šrédlová – starostka obce

Podzimní odvoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,

máme tu podzim, čas pouštění draků, sklízení podzimní úrody, čas padajícího listí a inverzních mlh, často i celodenních.
Někteří naši občané mají zakořeněný zvyk spalovat právě spadané listí či starou trávu, čerstvě ořezané větve a podobný materiál na svých zahradách. Navezou vše na hromadu, kterou podpálí a nechají dle vlhkosti materiálu doutnat i několik dní.
Obtěžují tímto zápachem nejen své blízké sousedy, ale celé široké okolí, protože právě v těchto mlžných dnech, kdy se kouř a zápach nezvedne, jen hromadí a zamořuje větší a větší část naší obce.

Bydlím tu ráda a mám ráda i naší vesnici. Proto Vás prosím, pokusme se společně vyvarovat této zapáchající likvidaci rostlinných zbytků ze zahrad. Stejně jako vloni bude i letos přistaven kontejner na listí,trávu a větve. Využijme prosím této možnosti a neničme si vzduch navzájem.

Termín přistavění kontejnéru: 10.11.2012 od 9 do 11 hodin

Děkuji. Jana Šrédlová

Svoz nebezpečného odpadu

Zítra 26.9.2012 v 16.05 hod. proběhne
na návsi pod kaštany svoz nebezpečného odpadu a vysloužilého elektrozařízení.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Pro volby do krajských zastupitelstev a do Senátu parlamentu ČR konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012 bude ve Smědčicích jeden volební okrsek č.1 se sídlem v budově OÚ na adrese Smědčice 32, více viz dokument.