Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Změna jízdního řádu od 11.12.2022

Změna JŘ od 11.12.2022

Návrh rozpočtu obce Smědčice na rok 2023

návrh rozpočtu 2023 (1)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků, místě a termínu voleb

Info o počtu a sídle vol. okrsků

 

[Místo a termín volba prezidenta

Pozvánka k volnočasové předvánoční aktivitě – Adventní šifra

Adventní_šifra_2022 (003)

Provoz sběrného místa prosinec 2022 až březen 2023

V sobotu 10.12.2022 od 16. do 16.30 hod. bude v tomto roce naposledy otevřeno Sběrné místo na odpady.

V lednu a v únoru bude provoz uzavřen, případně je možné domluvit individuální termín otevření se starostkou, klíče od sběrného místa se nebudou kvůli špatným zkušenostem půjčovat.

Pravidelně bude Sběrné místo  otevřeno cca od poloviny března, dle počasí.

 

 

Odstávka elektřiny 12.12.2022

Odstávka elektřiny 12.12.2022

Oznámení o zasedání zastupitelů obce dne 15. 11. 2022

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Smědčice

 

se koná v úterý 15. 11. 2022 od 18.30 hodin v Obecním domě

 

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Volba ověřovatelů
  3. Schválení programu
  4. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení VB p. č. 127
  5. Smlouva o zřízení VB na pozemek p. č. 55 a 529/1
  6. Stavba – přípojka ČEZ distribuce p. č. 507/26 přes pozemek p. č. 510/4
  7. Diskuze a připomínky občanů

 

 

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová  

 

 

 Vyvěšeno na ÚD a el. ÚD:  7. 11. 2022

Sejmuto z ÚD: