Jana Šrédlová

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od Jana Šrédlová

Nařízení KHS -školy

č. 8 Nařízení KHS – školy RO [.pdf, 1,33 MB]

Oznámení o konání zasedání 13.10.2020

Oznámení zasedání 13. 10. 2020 [.doc, 29 kB]

                      

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 

se koná v úterý 13. 10. 2020 od 18 hodin v Obecním domě

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Vyjádření k výstavbě 6 bungalovů
 5. Kanalizace a ČOV pro obec
 6. Změna jednacího řádu
 7. Žádost o příspěvek na omalovánky
 8. Diskuze

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

 

Vyvěšeno na úřední a el. úřední desce dne 5. 10. 2020

Svěšeno z úřední desky dne:              

 

 

Oslava 777 let první písemné zmínky o Smědčicích zrušena

Vážení spoluobčané,

vzhledem k pandemické situaci a předpovědi nevlídného počasí je oslava 777 let obce zrušena (všetně mše).

Oslava se uskuteční v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

VV- Změna stavby před jejím dokončením – lokalita RD ve Smědčicích SO 101 – KOMUNIKACE

VV změna stavby před dokončením – – Lokalita RD SO 101 [.pdf, 1,15 MB]

ČEZ – žádost o odstranění stromoví

ČEZ odstanění větví [.pdf, 74 KB]

Oznámení o zasedání zastupitelů obce

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

 se koná v úterý 22. 9. 2020 od 19.00 hodin

v Obecním domě

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů
 3. Schválení programu
 4. Schválení Vybrané firmy na realizaci chodníku, smlouva o dílo s vybranou firmou
 5. Stavby na pozemcích p. č. 665/1-7 k. ú. Smědčice
 6. Stavba RD na pozemku p. č. 433/61 k. ú. Smědčice
 7. Schválení firmy na zadání žádosti o dotaci na realizaci vodovodu + smlouva příkazní
 8. Diskuse

Ve Smědčicích 15. 9. 2020

                                                                  starostka obce Jana Šrédlová

Vyvěšeno na úřední i elektronické desce dne 15. 9. 2020

Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů

Obecní Úřad Smědčice, Smědčice 32, Břasy I, 338 24

Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů v obci Smědčice

Na základě § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 27 zákona o volbách do zastupitelstev krajů zveřejňuji informaci o době a místě konání voleb.

Volby se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, v Obecním domě (Smědčice 32).

 

Ve Smědčicích dne 9. 9. 2020                        Jana Šrédlová, starostka

 

 

Info o konání voleb do zastupitelstev krajů 2020 [.pdf, 194 KB]